Tiểu Tử Thần Kỳ

Tiểu Tử Thần Kỳ

Tiểu Tử Thần Kỳ (2024)

Nội dung phim Tiểu Tử Thần Kỳ

xem phim Tiểu Tử Thần Kỳ vietsub là một bộ phim rất hay.xem phim Tiểu Tử Thần Kỳ vietsub giới thiệu cho bạn bè của bạn.xem phim Tiểu Tử Thần Kỳ vietsub nói Businessman Chin Tai-hoi calls the shots in the office and at home. Tai-hoi is certain his son Chin Kai-loy is incompetent, so he forces him to make progress by continually putting pressure on him. Although Tai-hoi’s lover Hung Mui-kwai has been hinting all kinds of ideas to him, but Tai-hoi still has not promised to honor her. Tai-hoi’s daughter Chin Yau-fong goes into business while keeping her father in the dark. Tai-hoi slyly undermines her efforts as he feels betrayed. Tai-hoi is kidnapped. And staff member Chiu Yat-ming comes to his rescue. Tai-hoi becomes suspicious of people around him, so he moves into Yat-ming’s home. And he wants Yat-ming to covertly investigate. However, Yat-ming’s father Chiu Chi-yung is astonishingly Yau-fong’s ex-boyfriend, whom Tai-hoi disliked. Tai-hoi always loves money more than anything else. But his way of thinking somehow changes as he gets along with Yat-ming..Bình luận Tiểu Tử Thần Kỳ vietsub xem phim.

quái vật xã hội đen khủng bố phù thủy châu tinh trì

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Tất cả các video và hình ảnh trên trang web này được thu thập từ internet. Trang web này chỉ cung cấp dịch vụ trang web và không lưu trữ tài nguyên hoặc tham gia ghi hoặc tải lên. Nếu các chương trình được bao gồm trên trang web này vô tình vi phạm bản quyền của công ty của bạn, vui lòng gửi email đến (chúng tôi sẽ loại bỏ nội dung vi phạm bản quyền trong vòng 3 ngày làm việc, cảm ơn bạn).

Sitemap